ODRUCHY Odruch kolanowy. Opukiwanie ścięgna, łączącego rzepkę z guzowatością piszczeli, powoduje skurcz mięśnia czworogłowego uda i wy* nikający stąd ruch rozgięcia podudzia (Ośrodek L2 — L4). Odruch ze ścięgna Achillesa. Opukiwanie tego ścięgna powoduje skurcz mięśnia trójgłowego łydki i zgięcie podeszwowe stopy (Ośrodek Lg — S2). Odruchy okostnowe. 1. Odruch promieniowy. Opukiwanie wyrostka ryleowatego kości promieniowej wywołuje zgięcie przedramienia; podczas badania przedramię powinno być nieco zgięte (Ośrodek C5 — C~). Odruchy skórne. Odruch brzuszny. Drażnienie szpilką powłok brzusznych (poprzecznie) powoduje skurcze mięśni w okolicy podrażnienia. Odróżniamy odruch brzuszny górny, środkowy i dolny (Ośrodek D7 — D12). Odruch nosidłowy. Drażnienie szpilką górnej okolicy uda po stronie wewnętrznej powoduje uniesienie się jądra (Ośrodek L7—S3).